Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke levering is vergezeld van een kasticket waar uw contactgegevens en uw gedetailleerde bestelling op vermeld staan.

Deze moet grondig nagekeken worden bij aflevering. Klachten ivm de bestelling moeten ingediend worden in het bijzijn van de chauffeur.

Uw suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom, hiermee kunnen verder evolueren. U kunt met ons communiceren via de website. http://www.ilovesushi.be

De website is ons hoofdmedium om onze tarieven aan te bieden. Dit is de enige verantwoordelijke van onze prijslijst.

Klachten over prijzen vermeld in onze oude brochhures kunnen niet aanvaard worden.
Wij informeren onze geachte klanten dat al onze prijzen zonder vooropzeg gewijzigd kunnen worden. Enkel de website www.ilovesushi.be is verantwoordelijk voor de aanpassing van de prijzen, suggesties, nieuwtjes en boodschappen.